07
Dub

Věnuj kačky na projekty ZVÍŘATŮM SRDCEM

Aby spolek ZVÍŘATŮM SRDCEM  dával smysl, je zapotřebí zaměřit se na problematiku týraných a opuštěných zvířat celkově, proto se snažíme vybudovat ucelený systém.

Když jsme začali mapovat tuto problematiku, zjišťovat jak fungují útulky, došli jsme k tomu, že naše legislativa je benevolentní k tomu co se v naší zemi děje a ani není divu, když v naší společnosti je daňový podvod v trestní sazbě klasifikován hůře než ublížení na zdraví a smrt. Kde potom je cena lidského života? Při tomto faktu, nás nemůže ani překvapit, že zvířecí život je na tom ještě mnohem hůře, protože zvíře je v liteře zákona pouhá věc.  Což je špatně, protože tato “věc” cítí, vnímá a má srdce.

V první řadě klademe důraz na vzdělávání dětí, aby si budovali zdravé vazby ke zvířatům a přistupovali k nim jako k bytosti, která má srdce, cítí a vnímá. Učili se odpovědnosti za svého zvířecího kamaráda.  

Další část projektu je zaměřena na budování azylových center v potřebných regionech, kdy pilotní projekty jsou Azylové centrum pro koně v Borku, Azylové centrum pro psy ve Stříbře a Azylové centrum pro kočky ve Stříbře a Ústí nad Orlicí. Velice si vážíme podpory starostů z měst a obcí v okrese Tachov, kdy nás velice překvapilo, že s touto problematikou chtějí něco dělat, nejen že nás podporují ve zřizování azylových center, ale také jeví zájem o kastrační program na území jejich měst a obcí. 

Velké díky patří lidem, kteří provozují vlastní útulky pro zvířata. Velmi často se setkáváme s lidmi, co stojí za těmito zařízeními. Mnohdy je vidět, že jedou vlastně na doraz. Provoz útulků je nákladný, většinu času jim zabere starost o klienty těchto zařízení. Podpora ze strany měst a obcí je nastavena na omezenou dobu.  Zbývá otázka, co bude dál, když se najde nový majitel. Co se stane s klientem tohoto zařízení? Provozovatelé těchto zařízení jsou opravdoví srdcaři, tedy alespoň ti, se kterými jsme se setkali. Provoz dotují převážně z vlastních zdrojů a spoléhají se na pomoc od veřejnosti. Na svém webu a internetových stránkách tak velmi omezeně žádají o podporu. Naše díky patří komukoliv, kdo je ochoten přispět. Opravdu tím ulehčujete život těmto lidem i zvířatům, o které se starají a dopřávají jim kvalitnější stravu.

Spolek ZVÍŘATŮM SRDCEM se snaží tyto věci změnit, ale bez vás to nepůjde. Naším cílem je především změnit postoj veřejnosti ke zvířatům, dále vybudování zařízení kde nejsou,  pomáhat útulkům tím, že se zaměříme na pořádání sbírek jako je tato, aby vybrané peníze skončily tam, kde měly, proto se touto cestou obracíme na širokou veřejnost,na firmy a na vás. Pojďte s námi dělat svět lepším, budeme rádi, když se připojíte do našeho spolku, za sdílení této výzvy a i za to, že nám přispějete jakoukoliv částkou. I darovaných 100 Kč může společně změnit svět. Pokud to cítíte a vnímáte stejně jako my, budeme vděční za jakoukoliv částku, kterou věnujete prostřednictvím našeho transparentního účtu 899557500/5500 vedeného u Raiffeisenbank.