01
Bře

Podpořte nás…

V roce 2017 se zrodila myšlenka na založení spolku ZVÍŘATŮM SRDCEM, kdy trvalo dva roky, než došlo k založení této organizace. Předcházelo tomu důkladné mapování problematiky týraných a opuštěných zvířat. Uvědomujeme si, že tato problematika je opravdu rozsáhlá, kdy děti ztrácejí zdravé vazby k zvířatům, spíše k nim přistupují jako k věcem, což má za následek, že po čase až je přestanou bavit, pak tato zvířata v nejlepším případě skončí za mřížemi útulků. V horších případech jsou volně vypuštěná do ulic našich měst a obcí, což má také za následek přemnožování zvířat volně žijících v našich ulicích, v těch nejhorších případech zvíře končí předmětem šikany a týrání.

Změna je život…

Čím dál víc nám dochází, že je potřeba něco změnit. Když jsem se obracel na své přátele a rodinu, tak v mnoha případech jsem slyšel, že takových organizací je dost, že to nemá smysl. Ale s tímto postojem nemůžu souhlasit. Každý čin, který povede ke změně tak má smysl. Proto jsme se rozhodli naši pozornost směřovat víc do hloubky, kdy si uvědomujeme, že je potřeba v problematických regionech zřizovat zařízení, které nabídnou zvířatům v nouzi dočasný domov a pak formou adopce nový láskyplný domov. 

Naším cílem je i vzdělávání dětí a jejich socializace se zvířaty, aby si uvědomovaly, že zvíře je také tvor, který má své srdce, cítí, vnímá a má nás rád. Děti by si měly uvědomovat, že starat se o zvíře je odpovědnost.

Nesmírně si vážím lidí, kteří se snaží opuštěným a týraným zvířatům pomáhat, protože prožívají každodenní boj s větrnými mlýny. Útulky a jiná zařízení pro tato zvířata provozují ve svém volném čase, kdy jsou odkázáni na pomoc dobrovolníků. Provoz těchto zařízení provozují ze svých nákladů a spoléhají se na pomoc od místních občanů. Podpora státu v této problematice je pořád hodně mizivá, i když mnoho obcí se k této problematice staví lépe než před lety, ale i jejich rozpočty jsou omezené.

Naše komunita se začíná rozrůstat… Aneb na přátelství záleží…

První ustavující schůze proběhla v prosinci 2019, kdy to vypadalo, že založení spolku nic nebrání, ale realita byla jiná, proto v únoru 2020 byla svolána nová schůze, v novém složení Petr, Emílie a Roman. Všechny nás spojuje láska k zvířatům, také nás spojují i několikaleté vazby přátelství a partnerství. V každém případě jsme byli schopni během 20 dnů legalizovat náš spolek. V rámci projektu Azylových center se vyplatilo další letité přátelství Emílie a Karolíny, které se především orientují na koně, což vedlo k založení Azylového centra pro koně v Borku u Tachova. 

V další části se chceme zaměřovat na budování naší komunity, chceme spojovat naše životy, tím že budeme pořádat besedy ve školách a oslovovat lidi, kterým není lhostejný osud zvířat a chceme zapojit i firmy v daných regionech. Velice si vážíme i vstřícného postoje jednajících starostů, kteří naše počínání podporují. 

Kdo jsme?

Vedení spolku ZVÍŘATŮM SRDCEM tvoří 3 členný tým, kdy Petr má mnohaleté zkušenosti z obchodního segmentu, Roman a Emílie zase zkušenosti ze zemědělského segmentu. Dohromady tvoříme tým profesionálů, který bude spojovat potřebné.

Výzva… Aneb v jednotě je síla…

Uvědomuji si, že pokud na to budeme sami, tak máme velmi omezené možnosti, kdy se budeme snažit využít dotačních programů ČR a vlastních zdrojů. Proto se chci obrátit na širokou veřejnost a právnické subjekty, aby se do našeho projektu zapojili, podpořili naší myšlenku. V současné době se můžete zapojit tím, že budete sdílet naše sociální sítě, čímž se dostaneme do povědomí širší veřejnosti. Určitě budeme vděčni i za materiální a finanční pomoc pro potřeby naší organizace, pro potřeby Azylových center a pro zařízení se kterými spolupracujeme. 

Za tým ZVÍŘATŮM SRDCEM z.s.

Petr

Projektový manažer