Zodpovědné firmy

Zodpovědné firmy

 1. Nabízíme členství všem právnickým osobám podnikající na území ČR, kterým není lhostejné jak je v dnešní době zacházeno se zvířaty a kteří by danou situaci chtěli změnit.
 1.   Členem Spolku s hlasem rozhodujícím může být:
 2.   fyzická osoba starší 18 let
 3.   právnická osoba působící na území České Republiky
 4.   Členem Spolku s hlasem poradním může být fyzická osoba mladší 18 let, u které je vyžadován písemný souhlas zákonného zástupce
 5.   Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky,  schválením Předsedou a uhrazením členského příspěvku za každý započatý rok členství ve stanovené výši a lhůtě.
 6.   Členové spolku neručí za dluhy Spolku.
 7.   Práva členů:
 8.       podílet se dle svých schopností a dovedností na činnosti Spolku;
 9.       předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku;
 10.         účastnit se jednání Členské schůze;
 11.       člen s hlasem rozhodujícím má právo se podílet se na rozhodování hlasováním na Členské schůzi a volit předsedu spolku;

 

 1.   Povinnosti členů
 2.       dodržovat Stanovy a všechny vnitřní směrnice Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku
 3.       aktivně se podílet na plnění cílů a účelu Spolku a důstojně reprezentovat Spolek;
 4.         jednat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku a jeho zájmy;
 5.       dodržovat “kodex chování” a “etický kodex” a vyvarovat se jakéhokoliv jednání vedoucího k postavení ekonomických ambicí nad zdraví či bezpečnost zvířat;
 6.       řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku;
 7.         chránit majetek Spolku a pečovat o něj (vlastní i půjčený);
 8.       aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce;
 9.   Členství zaniká:
 10.       nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě;
 11.       na základě písemného oznámení adresované Předsedovi a je platné dnem doručení tohoto oznámení;
 12.         rozhodnutím Členské schůze o vyloučení;
 13.       úmrtím člena – fyzické osoby;
 14.       zánikem člena – právnické osoby;
 15.         zánikem Spolku.

 

 1.   Členství zaniká:
 2.       nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě;
 3.       doručením písemného oznámení o vystoupení člena Předsedovi;
 4.         rozhodnutím Členské schůze o vyloučení;
 5.       úmrtím člena – fyzické osoby;
 6.       zánikem člena – právnické osoby;

f.         zánikem Spolku.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít